Støjdæmpning til arbejdslokaler.

Et godt kontorlokale er bygget til at kunne håndtere mange mennesker og støj. Læs mere her.

Et godt kontormiljø har styr på deres lydniveau, så medarbejderne har gode arbejdsbetingelser. Er det ikke tilfældet, oplever mange ansatte koncentrationsbesvær og irritationer i løbet af arbejdsdagen, hvilket både påvirker effektivitet og trivsel. Derfor bør virksomheder have fokus på et godt lydmiljø, hvilket bliver etableret med støjdæmpning.


En af de mest benyttede metoder i lokaler med dårlig akustik er opsætning af støjdæmpende plader. Støjdæmpende plader laves i blødere materialer, der absorberer lyden. Det betyder, at lyden ikke bliver kastet tilbage i samme omfang, som den vil blive på eksempelvis beton eller mursten. Forskellen fra et ikke støjdæmpet rum til et, hvor der er foretaget støjdæmpende indsatser, er stor. Det vil derfor have en direkte effekt på, hvordan medarbejderen oplever sin hverdag på arbejdspladsen. En opsætning af lyddæmpende plader i større kontorlokaler og lignende vil gøre det lettere for de ansatte at kommunikere, tale i telefon og arbejde i teams uden at forstyrre omkringværende kollegaer i nært samme omfang som tidligere.


Tænk støjdæmpning med i nybyggeri eller ændringer af lokaler.


Hvis du skal bygge et helt nyt kontor, opsætter ny væg i en allerede eksisterende kontorbygning eller lignende, kan du med fordel tænke støjdæmpning ind med det samme. Her er opskriften på et godt lydmiljø den samme. Tænk støjdæmpende materialer ind i byggeprocessen og husk at andre metoder også har effekt på lyden. Eksempelvis kaster en væg med ujævn overflade lyden tilbage i forskellige retninger, mens en lige væg kaster lyden direkte tilbage. Forskellen er, at den ujævne overflade vil splitte lyden op, så den føles lavere.


Det kan være svært at forholde sig til metoder og effektivitet, særligt da man skal tage udgangspunkt i ens egen specifikke indretning. Derfor bør du altid tage en samtale med en ekspert på området, så du får de rigtige støjdæmpende materialer, og de placeres korrekt. På den måde er du garanteret den bedste indsats for et bedre lydniveau på kontoret, hvilket giver mere tilfredse medarbejdere.


Læs meget mere om indsatser, der sikrer støjdæmpning her på www.mute.it, eller tag kontakt og hør hvordan vi kan hjælpe dig med et bedre arbejdsklima.

kontakt

Ring til os på
31 20 21 38
og hør mere.

 

Eller send en mail på
info@mute.it